Çözümler
Göl ve Baraj Temizliği

Göller ve barajlar ana iç su rezervleri olarak insan hayatında önemli bir yere sahip su kaynaklarıdır. Özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak doğal su kaynaklarının depolanması ...

Maden Atıkları

Maden ürünlerinin üretimi sonucu açığa çıkan atıkların uygun bir şekilde bertarafı için kullanılmaktadır. Yüksek geçirgenliğe sahip olan Filtertube®, uyg...

Sondaj Çamuru Arıtma

Çoğu sondaj operasyonlarında sondaj çamurunun ve sondaj kırıntılarının bertarafı/uzaklaştırılması zor bir problemdir. Çevresel konular dünya genelinde toplumun gün geç...

Sahil ve Kıyı Koruma

Kıyı ıslahı, liman inşası, haliç iyileştirme, deniz taraması, kıyı şeridi koruması, mendireklerden dalgakıranlara kadar çeşitli deniz ve kıyı yapıları dahil olmak üzere kıyı mü...

Endüstriyel Atık Su Arıtma

Geomea Filtertube® teknolojisi, çok çeşitli endüstrilerde uygun maliyetli susuzlaştırma ve çamur depolanmasını sağlar.  Bazı durumlarda, susuzlaştırma oranını arttırmak,...

Belediye Uygulamaları

Belediyelerin sorumluluğunda olan akarsu, kanal gibi yapıların ıslah çalışmaları kapsamında bu tür akarsu güzergâhlarında birikmiş organik ve inorganik içerikli çamurla...