Endüstriyel Atık Su Arıtma

Geomea Filtertube® teknolojisi, çok çeşitli endüstrilerde uygun maliyetli susuzlaştırma ve çamur depolanmasını sağlar. 
Bazı durumlarda, susuzlaştırma oranını arttırmak, katı madde tutmayı arttırmak ve filtrasyon kalitesini arttırmak için flokülasyonu teşvik etmek için koagülantlar veya polimerler kullanılır.
Endüstri tesislerinde üretim ve proses sonucu çıkan atık suların susuzlaştırılmasında Filtertube® geotekstil tüpler hızlı, ekonomik ve verimli çözümler sunmaktadır.