Göl ve Baraj Temizliği

Göller ve barajlar ana iç su rezervleri olarak insan hayatında önemli bir yere sahip su kaynaklarıdır. Özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak doğal su kaynaklarının depolanması ve sürdürülebilirliği ülkeler açısından çok büyük önem arz etmektedir. Yıllar içerisinde bu tür su kaynakları kimi zaman doğal kimi zaman ise yanlış kullanıma bağlı olarak organik ve inorganik sedimentler ile dolmakta ve zamanla rezerv miktarları azalmaktadır.

Dip çamuru olarak biriken sedimentler hem bu su kaynaklarında kirletici bir rol üstlenerek doğal yaşam dengesini bozmakta hem de rezerv kapasitesini azaltmaktadır. Özellikle HES barajlarında biriken dip çamuru aynı zamanda HES elektrik üretim potansiyeline de olumsuz etki etmektedir. Dip çamuru sorunu yaşayan tüm iç su rezervlerinde Filtertube® geotekstil tüpleri kullanılarak pratik hızlı ve çevreye duyarlı çamur susuzlaştırma, depolama ve bertaraf çözümleri sunulmaktadır.