Maden Atıkları

Maden ürünlerinin üretimi sonucu açığa çıkan atıkların uygun bir şekilde bertarafı için kullanılmaktadır. Yüksek geçirgenliğe sahip olan Filtertube®, uygun arıtma ve bertaraf için suyun çamurdan çabucak ayrılmasını sağlar.Katı-sıvı ayrımı için mükemmel bir metod olan Filtertube®, susuzlaştırma proseslerinde maliyet ve performans olarak avantaj sağlamaktadır.

Bunların yanısıra ilerleyen zamanlarda tekrar işlenmesi mümkün olan maden atıklarının stabil bir şekilde depolanması için mükemmel bir yöntemdir. Bu metodla bertaraf edilen atık malzeme Filtertube® içerisinden çıkarılarak tekrar proses edilebilir. Bu işlem Dünya çapında özellikle metalik madenlerde uygulanmaktadır.