Sahil ve Kıyı Koruma

Kıyı ıslahı, liman inşası, haliç iyileştirme, deniz taraması, kıyı şeridi koruması, mendireklerden dalgakıranlara kadar çeşitli deniz ve kıyı yapıları dahil olmak üzere kıyı mühendisliğinde dalgaların ve gelgitlerin etkisini azaltmak için yaygın olarak inşa edilen yapılardır. Çevreyi korumak için artan kamu bilincinden dolayı, deniz ve kıyı mühendisliği projelerinin talebi sadece yapıları inşa etmek değil, aynı zamanda deniz ve kıyı çevresini de yönetmektir.

Geomea,bu tür projelerde Filtertube® ürünleri ile doğayla uyum içinde tasarruflu ve kolay kurulum yaklaşımlarını sunmaktadır.