Sondaj Çamuru Arıtma

Çoğu sondaj operasyonlarında sondaj çamurunun ve sondaj kırıntılarının bertarafı/uzaklaştırılması zor bir problemdir. Çevresel konular dünya genelinde toplumun gün geçtikçe daha fazla dikkatini çekmektedir. Çok sayıda yönetmelik ve regülasyon takip edilerek insan ve çevre sağlığı korunmaktadır. Çamurun toksiklik değeri regülasyonlarda ifade edilen değerlerin altında olmadıkça sondaj atıklarının bertaraf edilmesini regülasyonlar yasaklamaktadır. Bu nedenle, ıslah (reclamation) ve bertaraf (disposal) işlemi oldukça maliyetlidir.

Regülasyonlara uymadan atık sondaj çamurunun yeraltı formasyonlarına enjeksiyonu yeraltı sularının kirletilmesi ve birçok yaşayan organizmanın ölümü gibi çevresel felaketlere yol açabilir. Sondaj çamurunun Çevre mevzuatına uygun susuzlaştırma ve bertarafı çelışmalarında Filtertube® ekonomik ve kolay bir çalışma ortamı sunmaktadır.